Paloma Cruise Paloma Cruise

Cần tuyển gấp

Du thuyền Paloma Cruise Hạ Long  đang cần tuyển các vị trí như sau:

Yêu cầu: 

Vui long gửi CV cho mình (Ms Huyền) vào địa chỉ cca@palomacruise.com hoặc contact với mình qua số điện thoại 0987848845 để biết thêm chi tiết.