Trách nhiệm cộng đồng - Du thuyền Paloma

Du thuyền Paloma cam kết hoạt động có trách nhiệm, vì lợi ích lâu dài. Cam kết của chúng tôi được hình thành và thực hiện từ khi công ty thành lập đến nay. Hiện nay, đối mặt với rất nhiều đe dọa và tác động xấu đến môi trường, chúng tôi vẫn kiên định với cam kết trên. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo và duy trì những nét đặc trưng cảnh quan thiên nhiên cũng như bảo tồn đa dạng văn hóa của mảnh đất Hạ Long cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên tầm nhìn chiến lược này chỉ có thể thành hiện thực với sự góp sức của du khách và những đối tác tại địa phương.

Nguyên tắc hoạt động của Du thuyền Paloma,  du thuyền chúng tôi sẽ cộng tác với chính quyền địa phương để thúc đẩy mạnh mẽ và tuyên truyền quảng bá cho những hoạt động bảo tồn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi mang đến những cơ hội trao đổi văn hóa, nơi những người dân địa phương và du khách có thể trao đổi, học tập và củng cố mối quan hệ hiểu biết với tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đóng góp cho phúc lợi xã hội của cộng đồng địa phương nơi đây thông qua chương trình Du thuyền vì cộng đồng. Qua đây, chúng tôi có thể sắp xếp cho những vị khách dành thời gian nói chuyện với những  người sống tại các làng chài nổi để hỗ trợ trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như cải thiện cơ sở vật chất tối thiểu tại nơi đây. Chúng tôi mong muốn giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch có thể mang đến bằng việc đảm bảo các chương trình du lịch không làm mất đi những tài nguyên vốn có của địa phương hoặc tác động bất lợi đến kinh tế địa phương. Chúng tôi quản lí hoạt động dựa trên nguyên tắc là gìn giữ lâu dài những giá trị về mặt tự nhiên và văn hóa của Vịnh Hạ Long. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong việc tuyên truyền về thắng cảnh và văn hóa địa phương cũng như cung cấp những hướng dẫn về cách hành xử văn hóa để tránh những ảnh hưởng tiêu cực.