Du thuyền  Paloma tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chính sách bảo mật dưới đây sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp.

Thông tin cá nhân

Du thuyền Paloma cam kết bảo mật với các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên website. Chúng tôi thu thập và lưu trữ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của những khách hàng đặt dịch vụ hoặc liên hệ trực tuyến hay qua email với chúng tôi. Những thông tin này sẽ hỗ trợ chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn. Tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ hoặc bán cho một bên thứ 3. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin này để giao tiếp với khách hàng.

Thủ tục bảo mật cho việc bảo mật thông tin

Ngoài việc bảo vệ những thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi còn luôn thận trọng các thông tin từ thẻ tín dụng của khách hàng, đảm bảo tính bảo mật cao nhất. Hệ thống thanh toán của chúng tôi được bảo mật bởi công nghệ SSL mới nhất. Công nghệ này được quản lý và hỗ trợ bởi Verisign , thông tin của khách hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo sự an toàn. Thông tin chỉ được lưu lại trên hệ thống khi bạn đồng ý các điều khoản và trả tiền qua cổng thanh toán của chúng tôi.

Không chỉ chúng tôi thực hiện việc bảo vệ và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng mà bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những thông tin đó. Khách hàng có thể duy trì sự bảo mật của các giao dịch trực tuyến bằng cách không nên chia sẻ mã số đặt phòng hoặc mật khẩu với bất kỳ ai.